Benckmark Studier

CFD simulering er altid behæftet med en vis usikkerhed. For at validere er kendte vingeprofiler simuleret og sammenlignet med forsøg udført i vindtunneler. Nedenfor er det velkendte NACA 0012 vingeprofil simuleret og sammenlignet til vindtunnelforsøg.

Resultaterne nedenfor viser, hvordan algoritmen er i stand til at forudsige aerodynamiske karakteristika for NACA 0012 vingeprofilet.

Referencer:

  • Abbott, I. H. and von Doenhoff, A. E., “Theory of Wing Sections,” Dover Publications, New York, 1959
  • Ladson, C. L., “Effects of Independent Variation of Mach and Reynolds Numbers on the Low-Speed Aerodynamic Characteristics of the NACA 0012 Airfoil Section,” NASA TM 4074, October 1988
  • Gregory, N. and O’Reilly, C. L., “Low-Speed Aerodynamic Characteristics of NACA 0012 Aerofoil Sections, including the Effects of Upper-Surface Roughness Simulation Hoar Frost,” NASA R&M 3726, Jan 1970
  • Palmer, F. S. et al., “Towards an Airfoil Catalogue for Wind Turbine Blades at IDR/UPM Institute with OpenFOAM,” J. Aerosp Eng Mech 2012, 2(1):121-133